Alt Kan:skje. Alt er mulig.

Min prosjektfilosofi tar utgangspunkt i at alt er mulig å få til – vi får det til å skje, sammen. Utgangspunktet for prosjektene er: små steder – store muligheter. Gjennom å mobilisere ulike krefter i et lokalsamfunn klarer vi å få til nytenking, vekst og nye inntektskilder. Samtidig ser vi at mobiliseringen også gir positive ringvirkninger for eksisterende næringsvirksomhet. Det blir en ekstragiv for alle. Vi er gode hver for oss, men aller best og sterkest, sammen.

Liz Rekve, Kan:skje